MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

OFICIUL NAŢIONAL AL VIEI ŞI VINULUI - cadru legislativ:
Ordinul 905 din 9/09/2005
Extras din Legea 244/2002 - Legea viei şi vinului

O.N.V.V. are rolul de a asigura fundamentarea politicii de realizare si dezvoltare a producţiei vitivinicole, de a contribui la elaborarea reglementărilor vitivinicole, de a sprijini pe plan naţional filiera vitivinicolă şi de a dezvolta relaţiile internaţionale din acest domeniu.
O.N.V.V. este constituit din specialişti in domeniul vitivinicol, din cercetare, învăţământ, producţie si comercializare, aleşi in adunarea generala si aprobaţi prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale.

© 2006 - O.N.V.V.